Kapel van Sint Austreberthe

IMG_4440

Austreberthe (630-703) was een model van een religieuze, die in Normandië en de streek van Montreuil wordt vereerd. De kapel is in Jezuietenstijl gebouwE